KONVERZIJA SIMPTOMA

Ispis
Konverzija je mehanizam kojim psihološki i socijalni stres može upućivati na fizičku bolest. Pri konverziji, osoba nesvjesno preobraća psihološki sukob u fizički simptom.