KORTIKALNA NEKROZA BUBREGA

Ispis

Rijedak oblik smrti čitavog, ili dijela tkiva bubrega koje sačinjava njegov vanjski sloj (koru, ali ne zahvaća unutarnji dio bubrega - srž).