LISTERIOZA

Ispis

Bolest koju uzrokuje Listeria monocytogenes. Listerioza se obično dobije jedenjem zagađenih mliječnih proizvoda ili sirovog povrća. Bakterije listerija nalaze se širom svijeta u okruženju i u crijevima ptica, paukova, rakova i sisavaca, osim ljudi.