MEDULARNI SPUŽVASTI BUBREG

Ispis

Prirođeni poremećaj kod kojega su bubrežni kanalići (tubuli), koji sadrže urin, prošireni, pa uslijed toga tkivo bubrega djeluje spužvasto.