METABOLIČKA ACIDOZA

Ispis

Stanje prekomjerne kiselosti krvi koje se odlikuje neodgovarajuće niskim nivoom bikarbonata u krvi.