MICOSIS FUNGOIDES

Ispis

Rijetka, trajna, polako rastuća vrsta Non-Hodgkinova limfoma koji nastaje iz zrelih T limfocita i zahvaća kožu, a može napredovati u limfne čvorove i unutarnje organe.