MONONEUROPATIJA

Ispis

Oštećenju jednog perifernog nerva.