MITOHONDRIJSKE MIOPATIJE

Ispis

Mišićni poremećaji koji se nasljeđuju kada manjkavi geni u mitohondrijima (tvornicama energije u stanicama) polaze kroz citoplazmu majčina jajašca.