MYOMA UTERI

Ispis

Dobroćudna izraslina građena od mišićnog i vezivnog tkiva koja se stvara u uterusu (materici).