NESREĆA NA RADU

Ispis

Prema Zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju, "povrede osiguranika prouzročene neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim djelovanjem, kao i povrede prouzročene naglim promjenama položaja tijela ili drugim iznenadnim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako su uzročno povezane sa obavljanjem rada na određenom radnom mjestu ili poslu".