NEURALGIJA NERVUS TRIGEMINUSA

Ispis

Bolni tik, neuralgija trigeminusa uključuje poremećaj funkcije nerva trigeminusa (V moždanog nerva) koji nosi osjet iz lica u mozak. Poremećaj funkcije nerva trigeminusa dovodi do napada teške, prodiruće boli koja traje sekundama odnosno minutama. Neuralgija trigeminusa može zahvatiti odrasle u bilo kojoj dobi, ali je poremećaj češći u starijih. Uzrok je nepoznat.