NEUROGENI MOKRAĆNI MJEHUR

Ispis

Gubitak normalnog rada mokraćnog mjehura uslijed oštećenja dijela CNS-a.