NON-HODGKIN-ov LIMFOM

Ispis

Non-Hodgkinovi limfomi su skupina srodnih oblika raka (malignoma) koji proistječu iz limfnog sistema i obično se šire po cijelom tijelu.