PAGETOVA BOLEST KOSTIJU

Ispis

Hronični poremećaj pri kom u nekim područjima kostura postoji nenormalan rast kostiju, koje se povećavaju i postaju mekše.