PERITONEALNA DIJALIZA

Ispis
Kod peritonealne dijalize, peritoneum (trbušna marama), djeluje kao propusni filter. Ta membrana ima veliku površinu i bogatu mrežu krvnih žila. Tvari iz krvi se mogu, uz odgovarajuće okolnosti, lako filtrirati kroz peritoneum u trbušnu šupljinu.