POREMEĆAJ DEPERSONALIZACIJE

Ispis

Karakterističan je po postojanju ili vraćanju osjećaja odvajanja od sopstvenog tijela ili duševnih procesa.