POREMEĆAJ DISOCIJATIVNE (PODIJELJENE) LIČNOSTI

Ispis

Poremećaj višestruke ličnosti, je stanje pri kom se u kontroli ponašanja osobe izmjenjuju dva ili više identiteta ili ličnosti i u kojem postoje epizode amnezije.