PORFIRIA CUTANEA TARDA

Ispis

Najčešći oblik porfirije, uzrokuje pojavu mjehurića na koži izloženoj sunčevu svjetlu.