PROFESIONALNE ŠTETNOSTI

Ispis
Fizički, hemijski, mehanički i biološki uzročnici radne sredine koji mogu izazvati funkcionalne i organske promjene pojedinih organa, organskih sistema ili cijelog organizma radnika.