PSEUDOGIHT

Ispis

Poremećaj obilježen povremenim napadima bolnog artritisa uzrokovanog taloženjem kristala kalcijeva pirofosfata koji Konačno dovodi do degenracije zahvaćenih zglobova.