PTSP (posttraumatski stresni poremećaj)

Ispis

Poremećaj sa tjeskobom uzrokovan izloženošću silnom, traumatskom događaju pri kojem osoba kasnije opetovano (ponovno) proživljava događaj.