REGURGITACIJA TRIKUSPIDALNE VALVULE

Ispis

Trikuspidalna inkompetencija ili trikuspidalna insuficijencija je stanje u kojem dolazi do propuštanja krvi kroz trikuspidalnu valvulu pri svakoj kontrakciji desne komore.