RUPTURA SLEZENE

Ispis

Najčešća teška komplikacija trbušne povrede.