SHIZOFRENIJA

Ispis

Teški duševni poremećaj karakterističan po gubitku dodira sa stvarnošću (psihoza), halucinacijama, deluzijama (pogrešnim vjerovanjima), nenormalnim mišljenjem i prekinutim radnim i društvenim funkcionisanjem.