SHIZOIDNA LIČNOST

Ispis

Uvučeni su u sebe, povučeni i osamljeni. Emocionalno su hladni i društveno suzdržljivi. Najčešće se zabavljaju svojim vlastitim mislima i osjećajima i puni su straha od blizine i intimnosti sa drugima. Malo govore, predaju se sanjarenju i više vole teorijska razmišljanja nego praktička djelovanja. Uobičajeni mehanizam njihove borbe je maštanje.