SINDROM TOKSIČNOG ŠOKA

Ispis

Radi se o infekciji koju obično uzrokuju stafilokoke, a koja se može naglo pogoršati i preći u teški neizlječivi šok.