SPASTIČNA DISFONIJA

Ispis

Zahvata mišiće koji upravljaju govorom. Ljudi sa ovim poremećajem obično imaju tremor i negdje drugdje. Grčevi mišića glasnica mogu u potpunosti spriječiti govor ili učiniti da govorni ton bude napregnut, drhtav, promukao, trzav, škripav, isprekidan ili iskrivljen i teško razumljiv.