SUBARAHNOIDALNO KRVARENJE

Ispis

Iznenadno krvarenje u subarahnoidni prostor između mozga i njegovih ovojnica (meninga).