TOXOCARAOSIS

Ispis

Visceralna larva migrans je zarazna bolest koja nastaje zbog navale larvi okruglih crva, kao što su Toxocara canis i Toxocara cati, u organe.