TRANSSEKSUALIZAM

Ispis

Poseban poremećaj spolnog identiteta. Ljudi sa ovim poremećajem vjeruju da su žrtva biološke nezgode (koja se dogodila prije rođenja), okrutno zarobljeni u tijelu koje ne odgovara njihovom pravom spolnom identitetu. Većina transseksualaca su biološki muškarci koji sebe prepoznaju kao žene, obično u ranom djetinjstvu i gledaju na svoje spolne organe i muška obilježja sa odvratnošću.