TRIKUSPIDALNA INSUFICIJENCIJA

Ispis

Trikuspidalna inkompetencija ili regurgitacija trikuspidalne valvule je stanje u kojem dolazi do propuštanja krvi kroz trikuspidalnu valvulu pri svakoj kontrakciji desne komore.