TROPSKA SPASTIČNA PARAPAREZA

Ispis

Polagano napredujuća virusna infekcija kičmene moždine koja uzrokuje slabost nogu.