VERTIGO

Ispis

Vrtoglavica je lažan osjećaj pokretanja ili vrtenja ili osjećaj da se predmeti pomiču ili vrte, obično praćen mučninom i gubitkom ravnoteže.