VISINSKA BOLEST

Ispis

Povećavanjem visine atmosferski pritisak se smanjuje, a u razrijeđenijem zraku ima manje molekula kisika. To smanjenje raspoloživog kisika utječe na tijelo na različite načine: frekvencija i dubina disanja se povećavaju remeteći ravnotežu među gasovima u plućima i krvi, povećavajući bazičnost krvi i mijenjajući raspodjelu soli, kao što su kalij i natrij, u stanicama. Posljedica toga je da se voda raspodjeljuje različito između krvi i tkiva.