ZATAJENJE JETRE

Ispis

Teško pogoršanje funkcije jetre, a može nastati zbog bilo koje vrste poremećaja jetre uključujući virusni hepatitis, cirozu i oštećenje jetre alkoholom ili lijekovima.Da bi došlo do zatajenja jetre mora biti oštećen znatan dio jetre.